BIP Strona Główna
Aktualności
22.11.2018

Kolejny turnus służby przygotowawczej już za nami. 113 młodych żołnierzy zakończyło 3 miesiące ciężkiego i intensywnego szkolenia wojskowego w koszarach 2 Brygady Zmechanizowanej.

 

Do wojska przyszli na początku września. Pierwsze dni po założeniu munduru dla wielu były ciężkie i niektórzy nie sprostali wymaganiom koszarowego życia. Ci, którzy podjęli wyzwanie poznania żołnierskiego rzemiosła, nabywali wiedzę teoretyczną i zdobywali praktyczne umiejętności m.in. w zakresie strzelania, taktyki, łączności, terenoznawstwa, ochrony obiektów, obrony przeciwlotniczej i przed bronią masowego rażenia i wiele innych. Poznawali regulaminy wojskowe, uczyli się musztry, odbywali szkolenie saperskie i medyczne. Przełomowym wydarzeniem w trakcie szkolenia było uroczyste złożenie przysięgi, w którym licznie uczestniczyły rodziny młodych żołnierzy. Po zakończeniu pierwszego etapu – szkolenia podstawowego, trwającego 7 tygodni, szeregowi-elewi przystępowali do egzaminu, który składał się z dwóch części. Pierwsza, to pisemny test sprawdzający wiedzę teoretyczną, w której pytania dotyczyły zagadnień takich jak: regulaminy, łączność, taktyka czy obrona przed bronią masowego rażenia. Natomiast druga, to sprawdzenie umiejętności praktycznych na hali sportowej, strzelnicy i placu ćwiczeń taktycznych. Częśc praktyczną rozpoczął egzamin z wychowania fizycznego, następnie żołnierze przystąpili do strzelania z karabinka oraz zaliczali sprawdzian ze szkolenia bojowego, tzw. "pętlę taktyczną". Elewi musieli dowieść swoich umiejętności w maskowaniu i ustawianiu miny przeciwpancernej, wykonywaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, nawiązywaniu łączności za pomocą radiostacji, ładowaniu magazynka nabojami, nakładaniu maski i odzieży ochronnej na czas oraz pokonaniu terenu na odległość 30 metrów, czołgając się na polu walki ze skrzynią o wadze 20 kg. 

Następnie rozpczęło się miesięczne szkolenie specjalistyczne, w specjalnościach: strzelec karabinka maszynowego, celowniczy karabinka maszynowego oraz obsługa ręcznego granatnika przeciwpancernego (RPG-7). Ostatnie dni szkolenia szeregowych-elewów wypełnione były egzaminami, podsumowującymi wiedzę i umiejętności nabyte w tym czasie.

 

Ci, którzy z dobrym wynikiem zdali egzaminy, mają możliwość podjęcia zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.

 

Służba przygotowawcza jest przeznaczona dla osób, które wcześniej nie pełniły służby wojskowej. O powołanie mogą się starać obywatele Polski, zdolni fizycznie i psychicznie do pełnienia służby wojskowej oraz mający ukończone 18 lat. W przypadku ochotników szkolących się na potrzeby korpusu szeregowych wymagane jest wykształcenie co najmniej gimnazjalne.

 


Wojsko organizuje też służbę przygotowawczą na potrzeby dwóch pozostałych korpusów. W przypadku podoficerów szkolenie trwa pięć miesięcy, dla oficerów zaś pół roku. Kandydaci muszą mieć wykształcenie – odpowiednio – średnie i wyższe.

 

Kolejny turnus służby przygotowawczej w 2 Brygadzie Zmechanizowanej już w styczniu 2019 r.

 

 

GALERIA ZDJĘĆ

 

 

 

 

Agata Dudka