BIP Strona Główna

Szef Sztabu 2 Brygady Zmechanizowanej
podpułkownik Marcin Adamski

 

 

 

Tel: 261 465 004

 

Podpułkownik Marcin Adamski urodził się 1 października 1971 r. we Włocławku. W 1990 roku rozpoczął naukę jako podchorąży w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Po jej ukończeniu i promocji na pierwszy stopień oficerski skierowany został do 5. Pułku Zmechanizowanego gdzie w latach 1994 – 1995 zajmował stanowisko dowódcy plutonu. W latach 1996 – 2001 służył w 6. Brygadzie Kawalerii Pancernej oraz 12. Brygadzie Zmechanizowanej kolejno na stanowiskach dowódca plutonu, dowódca kompanii oraz szef sekcji operacyjnej. Po ukończeniu studiów wyższych z tytułem magistra w Akademii Obrony Narodowej, w latach 2003 – 2005 ponownie skierowany do 6. Brygady Kawalerii Pancernej na stanowisko oficer łącznikowy-tłumacz oraz oficer sekcji operacyjnej. Lata 2005 – 2007 z krótką przerwą związaną z wykonywaniem obowiązków w kraju, to udział w Polskim Kontyngencie Wojskowym w składzie międzynarodowych sił stabilizacyjnych w Republice Iraku jako starszy oficer, starszy specjalista ds. planowania oraz oficer sekcji podczas odpowiednio V, VI i VIII zmiany. Po ukończeniu podyplomowych studiów operacyjno-taktycznych w Akademii Obrony Narodowej jesienią 2008r. ponownie został skierowany w rejon misji, piastując stanowisko szefa sztabu podczas IV zmiany PKW w Republice Afganistanu. Powrót do kraju w 2009r. to jednoczesne związanie na 2 lata z Akademią Obrony Narodowej, gdzie realizował zadania jako asystent w Zakładzie Operacji Pokojowych i Reagowania Kryzysowego. Lata 2011-2014 to czas służby podporządkowany realizacji powierzonych zadań na stanowisku dowódcy 1. Lęborskiego batalionu zmechanizowanego. Decyzją przełożonych z dniem 15 grudnia 2014r. wyznaczony na szefa sztabu 2 Brygady Zmechanizowanej.

 

Pośród licznych zainteresowań do najważniejszych należy zaliczyć historię współczesną. Jest żonaty i ma córkę.

 

Odznaczenia nadane przez Prezydenta RP

- „Gwiazda Iraku” (dwukrotnie);

 

Odznaczenia nadane przez Ministra Obrony Narodowej

- brązowy medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”;